Picture
I.Panimula

      Ang kahon ni Pandora ay tungkol sa unang babae na nabuhay sa mundo.Sa tingin ko ito ay isinulat ng may-akda upang magbahgi ng kaaalaman at aral sa mga mambabasa.

II.Pagsusuring pangnilalaman
     
   a.Paksa 
      Ang paksa nito ay ang paghubog ng mga diyos sa isang babae upang parusahan ang mga lalake.Nasa kanya na ang lahat ng magagandang katangian dito sa mundo pero hindi niya sinunod ang utos ng mga diyos na huwag buksan ang kahon.Ang laman ng kahon ay mga bubuyog at akawala ito at naghatid ntg gulo at kasamaan sa mundo.

   b.Simbolo
      1. Ang simbolng ginamit sa  kwento ay ang mga bubuyog na sumisimbolo sa kasamaan.
      2.Si pandora ay sumisimbolo sa taksil na tagasunod.

   c.Uri
      Ito ay kwento ng pagkatao dahil nakatutok ito sa pagkatao ni Pandora.  
     
   d.Magandang Pahayag
      
    III.Pagsusuring Pangkaisipan

       a.Mga Pahiwatig at  kahulugan
           Ang sinabi ng diyos na huwag niyang buksan ang kahon ay nagpapahiwatig na bawal iyon buksan dahil iyon ay amy masamang epekto.

       b.Mga aral at implikasyon
              Sumunod sa utos sa iyo ng nakatataas.Makuntento sa kung anong meron ka.
        
       c.Kalakasan at kahinaan ng pagsulat
              Ang kwentong ito ay wala masyadong idenatalye tungkol sa misyon o tungkulin ni Pandora.
           edrian sales
3/20/2013 07:56:58 pm

sa iyo ba ito angelica lyn ofilan

ReplyLeave a Reply.

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  January 2013

  Categories

  All